e-mail: contact (at) zozozosia (dot) com / portfolio / tumblr / twitter

wtorek, 17 maja 2011

more sketches still

 


promise to post something with colour soon!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz